home camperinfo contact english

     Camperbouw Holland is een handelsnaam van CB Camper Bouw B.V.              Telefoon: 0174 - 31 00 85                                      E-mail: info@camperbouw.nl

KEURINGSEISEN


Eisen aan ombouw en inrichting van kampeerauto's

Een kampeerauto is een motorrijtuig dat voorzieningen bevat voor de overnachting, het verblijf en de verzorging van personen, zoals bedden, (bed)banken, kookgelegenheid, bergruimte voor voedsel en apparatuur ter bereiding daarvan. Kampeerauto's worden altijd als personenauto's aangemerkt. Daarom moet voor de registratie in het Nederlandse kentekenregister of voor het begin van het gebruik van de openbare weg in Nederland de bpm op aangifte betaald zijn. Kampeerauto's hebben een kampeerautotarief voor de motorrijtuigenbelasting.


Eisen kampeerauto

Een kampeerauto moet aan de volgende eisen voldoen:


Let op!

Alle faciliteiten moet u op een normale wijze in de binnenruimte kunnen bereiken.


Afwijkende hoogte

Heeft de binnenruimte vanaf de fabriek geen hoogte van 170 cm, maar wel ten minste een hoogte van 130 cm? Dan mag u de binnenruimte verhogen tot ten minste 170 cm over een lengte van ten minste 100 cm en een breedte van ten minste 90 cm. Dit kan bijvoorbeeld met een vast verhoogd dak of een hefdak. Dit geldt alleen als de kampeerauto ook aan de overige inrichtingseisen voldoet.


Volkswagen type Transporter

Voor auto's van het merk Volkswagen type Transporter waarbij de motor achterin is geplaatst, geldt het volgende: als de 'datum van eerste toelating tot de weg' die de RDW heeft toegekend, vóór 1 januari 1994 valt, kunnen de criteria voor de binnenruimte worden toegepast alsof de motor niet achterin is bevestigd. De 'datum van eerste toelating tot de weg' kan een vroegere zijn dan de datum van kentekenbewijs deel I. Denk hierbij aan ingevoerde auto's.


Overgangsregeling

De eis van het rechthoekige blok van 170 x 200 x 90 cm is niet van toepassing als de Belastingdienst al vóór 1 mei 2002 een beschikking voor de kampeerauto heeft verstrekt voor toepassing van het kwarttarief. De kampeerauto moet dan wel voldoen aan de overige inrichtingseisen, die op het moment van de afgegeven beschikking van toepassing zijn.


Met deze overgangsregeling kan bij wisseling van eigenaar(houderschapswisseling) ook de nieuwe eigenaar(houder) in aanmerking komen het kampeerautotarief van de motorrijtuigenbelasting, op basis van de beschikking die vóór 1 mei 2002 is afgegeven. Als na het verstrekken van de beschikking blijkt dat deze op basis van de criteria die op het moment van de aanvraag golden ten onrechte is afgegeven, wordt de beschikking alsnog ingetrokken. In dat geval is de overgangsregeling niet van toepassing.


Let op!

Kampeerauto's die op 1 mei 2002 15 jaar of ouder waren en vanaf de fabriek zijn ingericht als kampeerauto, hoeven niet aan alle hiervoor vermelde inrichtingseisen te voldoen. Bepalend voor de leeftijd van de kampeerauto is de datum van het kentekenbewijs deel I of (als dit een vroegere datum is) de 'datum eerste toelating op de weg' die de RDW heeft toegekend.


Bron: www.belastingdienst.nl

casco's 4x4 campers complete inrichtingen truckinnovatie racesport